fredag, juli 30, 2010

Föruttningshelvetet

I många branscher talar man om bemanningshelvetet. Vi tidningsbud drabbas av föruttningshelvetet.

Många bud kommer att bli ruttade, d.v.s. utsatta för distributionsbranschens nya modefluga ruttning. Bolagens unga datastrebrar får sitta med de nya dyrinköpta ruttningsprogrammen och simulera att de delar ut tidningar, med kartor och dataspel får man fram distrikt och trakter som kallas för vinstoptimala. Det flåsas upphetsat i bolagen när de får höra hur mycket ruttningstjänsterna skall minska antalet bud och distrikt.

Hur det sedan är i verkligheten har man ingen aning om. Buden som kanske har delat i årtionden och känner till varenda detalj har ingen röst, utan får plötsligt nya dataruttade distrikt att dela ut.

På SMD (Svensk MorgonDistribution) gör man just nu om alla distrikt med hjälp av ett företag som heter Ruttsmart. Buden får plötsligt stora ohanterliga distrikt utan någon riktig information.

På SMD:s internforum läser jag: "Man måste protestera annars vinner företaget, och varför ska vi jobba gratis? Det finns många frågetecken i förfarandet med mätningen av distriktet. Gör er talan hörd och låt inte företaget köra över oss" ,skriver ett tidningsbud från Umeå.

Anonym skriver: "varför ska vi jobbas gratis, vi sliter i mycket dåliga förhållanden, i ur och skur,det finns ingen möjlighet att hinna på dom tider som SMD vill att vi ska genomföra utbärningen på. Men man måste väl ha jobbat som tidningsbud för att förstå innebörden av det som dom kräver av oss.Men vad kan man göra, man är ju bara en i lilla skaran som gör sig hörd.".

En annan röst säger: "Skall vi få andra tider och mindre lön, dom pratade om tiden men aldrig om någon lönesänkning på de nya distrikten. Ska bli kul att se lönen, fast det ser man inte förrän i maj. Vill dom ha ont om tidningsbud eller vad håller de på med?"

Totalt har distributionsbolagen gjort av med långt över hundra miljoner för att försöka få fram ruttning och gps-kontroll. Huvudsyftet är att bli oberoende av tidningsbudens kunskaper om distrikten och utdelningen.En chef uttrycker det så här: "Kunskaperna måste sitta i maskinerna och inte i huvudet på några ordinare utdelare, som man då blir beroende av."

Vem som helst ska kunna dela vilket som helst distrikt robotmässigt och distrikten ska programmeras om hela tiden för att bli så kallat "optimala". Ruttningen används på vissa ställen för att kringgå avtalsenliga mätningar.Om någon begär mätning och det blir bättre tid, får datanördarna genast uppgiften att rutta området och då "råkar" det ommätta distriktet försvinna och tas in på andra distrikt. Det här görs som en hämnd för att någon vågar begära mätning och budet skyfflas sedan bort till ett helt annat område.

Nu sprider sig också de Orwellska storebrorsvisionerna i bolagen och man drömmer om att sitta och följa alla tidningsbud och hur de rör sig på en skärm. Detta har man redan börjat med på TAB där nattförmännen, några transportare och andra s.k. priobud som är klara med sina gosedistrikt tidigt på natten samlas och sitter och tittar på hur buden delar ut.De ska sedan rapportera om hur snabbt eller långsamt buden rör sig och sitter allmänt och småflabbar över sina nya maktfunktioner. De har redan hittat nya metoder för elektroniska mobbinglekar, som jag ska beskriva någon annan gång.

Ruttningshelvetet och gps-övervakningen är bevis på en allt mer korrupt bransch där man vill ha 100% kontroll över människorna som sliter för att få ut tidningarna på natten. Det är ett sabotage mot all medbestämmande och skapar ett ohållbart klimat, eftersom bolagen fjärmar sig helt både från majoriteten av buden och verkligheten.
Ruttenheten sprider sig som en pest från bolagsrum till bolagsrum. Ruttning betyder unken, usel, moraliskt fördärvad, fördärvad, genomtarvlig, korrumperad, korrupt, omoralisk, vissen, kymig, dålig.

---

Mer tidningsbudsrelaterat finns på tidningsbud.blogspot.com

måndag, februari 01, 2010

Posten kringgår turordningsregler i Umeå

En insändare:

Ja, vad ska man säga annat än att detta överraskade även mig. Bengt säger själv att han aldrig fått en anmärkning under sina 39 år (!) på Posten, men nu hotas han och de sex andra i Umeå alltså med sparken. I ett nyhetsinslag från SVT avslöjar Västerbottensnytt de övermänskliga krav som de postenanställda tvingas leva under, dag efter dag, brev på brev. Det handlar om att 6 personer, all över 50 år, hotas med uppsägning på grund av att de inte klarar av arbetstempot. Att Posten nu helt öppet börjar försöka sparka anställda som inte klarar av maskinernas tempo kommer naturligtvis som en chock, särskilt då för Bengt och de fem andra som också kan få kicken. Men att arbetstempot anpassas efter maskinerna snarare än efter människan är trots allt ingen chock i sig, detta har den som arbetar på Posten upplevt länge. Postenasntällda har genomlevt en effektivisering som försämrat arbetsförhållandena på både terminaler och kontor, därför att en effektivisering på ett håll alltid förväntats åtföljas av en effektivisering någon annanstans i produktionen.

Att Posten sparkar folk som jobbat länge helt enkelt för att de blivit gamla och helt enkelt inte kan anpassas till ledningens påtvingade tempo är en skam! Att Posten sparkar anställda sedan 39 år är en skam inte bara för Posten i Norrbotten och Västerbotten, det är en skamfläck på hela landets postledning. Att vi står bredvid en maskin gör oss inte till robotar som kan arbeta som någon slags maskin eller löpande band, alla ska ges chansen att arbeta efter sin bästa förmåga och välbefinnande.

Ska man stå och jobba efter enformiga rutiner dag ut och dag in så ska man iallafall kunna göra det i en takt som gör det drägligt att fortsätta. Titta bara på siffrorna som Västerbottensnytt öppet redovisar i sitt inslag: 1500 brev i timmen eller två per sekund är Postens krav på just det här arbetsmomentet! Men visst, vem fan klarar av det under mer än 45 minuter åt gången, vem pallar med det psykiskt under en hel karriär... Det är helt enkelt så att många av de arbetsuppgifter som finns på Posten är så repetitiva och tråkiga att de inte är värdiga människan. Det mest slående med det här, sett med en anställds ögon, är att när maskiner införs så verkar Posten vilja synkronisera människan efter maskinen och inte tvärtom. Detta är ett mönster som går att spåra under de senaste årens omstruktureringar och effektiviseringar på Posten, kanske inte bara på Posten utan också inom andra branscher. Visst, vissa tunga arbetsuppgifter har underlättats med hjälp av automatisering, helt rätt, men när det gäller till exempel videokodning så har maskinerna fått motsats effekt. Istället för att underlätta arbetet så använder ledningen automatiseringen för att tvinga upp arbetstempot till ett max, ja till och med över den fysiska och psykiska maxgränsen!

Idag har det till och med gått så långt att folk som jobbat länge på Posten får sparken för att de inte klarar av de automatiseringskrav som ledningen (i det här fallet är Per Lindberg direkt ansvarig) ställer på dem, och de får dessutom sparken på ett sätt som fullständigt skiter i LAS! Per Lindberg vill göra sig av med några som inte passar in i hans automatiserade och effektiva världsbild från ovan, och som chef måste man ju kunna sparka nedåt för att klättra uppåt. Men om man sparkar för hårt kan man också trilla av stolen, och då gör man ingen karriär. Kom ihåg det Per.

Seko har kritiserat uppsägningarna av de sex, det är nu dags att förstärka arbetskamraternas och fackets stöd med ditt eget. Nu är det skarpt läge för Umeå sex, nu gäller det att visa sitt stöd! Prata med arbetskamrater, sätt upp protestlistor eller affischer, låt inte detta angrepp passera förbi obemärkt!

* http://playrapport.se/#/video/1858729
* http://norran.se/nyheter/vasterbotten/article388199.ece
* http://www.seko.se/default.asp?url=%2Farticle.asp?aid%3D58720%26dir%3D12457%26pid%3D12457