måndag, februari 01, 2010

Posten kringgår turordningsregler i Umeå

En insändare:

Ja, vad ska man säga annat än att detta överraskade även mig. Bengt säger själv att han aldrig fått en anmärkning under sina 39 år (!) på Posten, men nu hotas han och de sex andra i Umeå alltså med sparken. I ett nyhetsinslag från SVT avslöjar Västerbottensnytt de övermänskliga krav som de postenanställda tvingas leva under, dag efter dag, brev på brev. Det handlar om att 6 personer, all över 50 år, hotas med uppsägning på grund av att de inte klarar av arbetstempot. Att Posten nu helt öppet börjar försöka sparka anställda som inte klarar av maskinernas tempo kommer naturligtvis som en chock, särskilt då för Bengt och de fem andra som också kan få kicken. Men att arbetstempot anpassas efter maskinerna snarare än efter människan är trots allt ingen chock i sig, detta har den som arbetar på Posten upplevt länge. Postenasntällda har genomlevt en effektivisering som försämrat arbetsförhållandena på både terminaler och kontor, därför att en effektivisering på ett håll alltid förväntats åtföljas av en effektivisering någon annanstans i produktionen.

Att Posten sparkar folk som jobbat länge helt enkelt för att de blivit gamla och helt enkelt inte kan anpassas till ledningens påtvingade tempo är en skam! Att Posten sparkar anställda sedan 39 år är en skam inte bara för Posten i Norrbotten och Västerbotten, det är en skamfläck på hela landets postledning. Att vi står bredvid en maskin gör oss inte till robotar som kan arbeta som någon slags maskin eller löpande band, alla ska ges chansen att arbeta efter sin bästa förmåga och välbefinnande.

Ska man stå och jobba efter enformiga rutiner dag ut och dag in så ska man iallafall kunna göra det i en takt som gör det drägligt att fortsätta. Titta bara på siffrorna som Västerbottensnytt öppet redovisar i sitt inslag: 1500 brev i timmen eller två per sekund är Postens krav på just det här arbetsmomentet! Men visst, vem fan klarar av det under mer än 45 minuter åt gången, vem pallar med det psykiskt under en hel karriär... Det är helt enkelt så att många av de arbetsuppgifter som finns på Posten är så repetitiva och tråkiga att de inte är värdiga människan. Det mest slående med det här, sett med en anställds ögon, är att när maskiner införs så verkar Posten vilja synkronisera människan efter maskinen och inte tvärtom. Detta är ett mönster som går att spåra under de senaste årens omstruktureringar och effektiviseringar på Posten, kanske inte bara på Posten utan också inom andra branscher. Visst, vissa tunga arbetsuppgifter har underlättats med hjälp av automatisering, helt rätt, men när det gäller till exempel videokodning så har maskinerna fått motsats effekt. Istället för att underlätta arbetet så använder ledningen automatiseringen för att tvinga upp arbetstempot till ett max, ja till och med över den fysiska och psykiska maxgränsen!

Idag har det till och med gått så långt att folk som jobbat länge på Posten får sparken för att de inte klarar av de automatiseringskrav som ledningen (i det här fallet är Per Lindberg direkt ansvarig) ställer på dem, och de får dessutom sparken på ett sätt som fullständigt skiter i LAS! Per Lindberg vill göra sig av med några som inte passar in i hans automatiserade och effektiva världsbild från ovan, och som chef måste man ju kunna sparka nedåt för att klättra uppåt. Men om man sparkar för hårt kan man också trilla av stolen, och då gör man ingen karriär. Kom ihåg det Per.

Seko har kritiserat uppsägningarna av de sex, det är nu dags att förstärka arbetskamraternas och fackets stöd med ditt eget. Nu är det skarpt läge för Umeå sex, nu gäller det att visa sitt stöd! Prata med arbetskamrater, sätt upp protestlistor eller affischer, låt inte detta angrepp passera förbi obemärkt!

* http://playrapport.se/#/video/1858729
* http://norran.se/nyheter/vasterbotten/article388199.ece
* http://www.seko.se/default.asp?url=%2Farticle.asp?aid%3D58720%26dir%3D12457%26pid%3D12457